Home

135 La Rose Avenue  Toronto  Ontario Canada M9P 1A6     Tel. 416-244-5333


EPARCHIAL INSTRUCTIONS ON THE PANDEMIC

“… by the order of His Excellency Bishop Bryan Bayda CSsR, Apostolic Administrator of Eparchy of Toronto & Eastern Canada, all public Divine Worship in our Eparchy is being suspended, effective immediately and until further notice. ”
Most Holy Theotokos save us!

ІНСТРУКЦІЇ СТОСОВНО COVID-19 ПАНДЕМІЯ 

“… інструкцією Преосвященного Владики Кир Брияна Байди, Апостольського Адміністратора Єпархіі Торонта і Східньої Канади, всі публичні Богослужби в нашій Єпархії є негайно відкликані аж до окремого повідомлення.”  Пресвятая Богородице спаси нас!


March 27, 2020

Glory to Jesus Christ!

Dear Brother and Sisters in Christ:

Yesterday, a parishioner came to give her weekly contribution and after wishing us good health, she said:  “I always wondered what it was like to live under the Communist persecution of Christians and now that I can’t come to church I am beginning to understand.”

We have only begun our long journey through the wilderness of the Coronavirus and many of us are already experiencing the hardships.

For those who still have to go to work there is the anxiety of contracting the virus and bringing it home to their loved ones.

For those who are housebound or in nursing homes there is the feeling of imprisonment and the pain of being separated from loved ones and friends.

Children now understand the joy of going to school and being with their friends and taking part in sports and other activities, which they now miss so much.

Why is this happening to us?  Perhaps God wants to send us a message we cannot ignore.  Stop and re examine your way of life.  So many people in this world, especially in what were once Christian countries, have fallen away from God’s teaching and living a life free of God’s rules.

When God chose the Hebrew people to prepare for the coming of the Messiah, he had to send them “reminders” to bring them back to the right way of life.  When He freed them from Egyptian slavery it took forty years of wandering in the dessert to bring them back to the one true God before they could enter the promised land.

The pandemic we are experiencing now may take a few more weeks or a few more months, but it will certainly leave its mark on our society for many years to come.

Some will succumb to their weakness and fall away from the Church; others will have their faith strengthened and will have a much closer relationship with God.

In the meantime, the only truly effective weapon we have to sustain us, is prayer and trust in God.  We ask you to join us in praying that Our Lord be with us on our journey through this crisis and that His Blessed Mother keep us under the Mantle of her Protection.

Sincerely yours in Christ,

Rt. Rev. John Tataryn, Pastor

If you would like to request any intentions, such as health or for the departed please don’t hesitate to call the parish office. You may also send requests for prayers by email. If you need to speak to a priest for counselling – our phone lines are open.

For more information on our parish response to the pandemic please go to our Response Page. You can find links to the Divine Liturgy on YouTube, as well as homilies, our Lenten Mission etc. on our Prayer Page.


27 березня 2020 р.Б.

Слава Ісусу Христу!

Дорогі в Христі брати та сестри!

Вчора парафіянка прийшла до церковної канцелярії, щоб скласти недільну пожертву і після того як побажала нам доброго здоров`я, сказала: «Я завжди запитувала себе як це було жити  під час комуністичного переслідування християн,  і тепер, коли не можу прийти до церкви, починаю розуміти».

Ми тільки почали нашу подорож через спустошення коронавірусу і багато з нас вже досвідчують негаразди.

Ті, що продовжують йти до праці, відчувають страх зараження вірусом й передання своїм рідним.

Ті, що прив`язані до свого дому або проживають в домах опіки, почуваються увязненими й переживають біль розлуки від своїх рідних та друзів.

Тепер діти розуміють, що йти до школи, побути в товаристві своїх друзів, займатися спортом та брати участь у гуртках  – це велика радість, якої вони тепер позбавлені.

Чому це сталося у нашому житті? Можливо, Господь Бог хоче переслати нам своє повідомлення, яким не можемо злегковажити. Зупинімось та передумаймо нашу дорогу життя. Так багато людей у світі, особливо в тих країнах, які колись було християнськими, відпали від Божої  науки та живуть без Бога.

Коли Бог вибрав їзраїльський народ на прихід Месії, то посилав своїх посланців, щоб упоминали народ повернутися на правдиву стежину життя. Коли Він їх звільнив з єгипетської неволі, то забрало 40 років мандрування  в пустині, щоб повернути їх  до одного правдивого Бога, перед тим як вони могли увійти в Земля обітовану.

Пошесть, що тепер досвідчуємо, може тривати декілька тижнів або місяців, але напевно залишить свій слід у нашому суспільстві на прийдешні роки.

Дехто піддася своїм слабостям і відпаде від церкви, інші зміцніють у своїй вірі й перебуватимуть у більш кріпких стосунках з Богом.

Тим часом, молитва й уповання на Господа  – це одна дієва зброя, що нас підтримує. Просимо Вас лучитися з нами в молитві, щоб наш Господь був з нами у нашій подорожі під час цієї кризи, а Його Пресвята Мати, щоб покрила нас своїм небесним покровом.

Остаюсь в Христі Господі

о. Іван Татарин, парох.

Щоб отримати додаткову інформація про реакцію нашої парафії на пандемію, будь ласка, перейдіть на парафіяльну електронну сторінку, де знайдете відповіді. Посилання на Божественну Літургію на нашій сторінці в YouTube, а також проповіді, великопосні реколекції в англійській мові, будь ласка, перейдіть на електронну сторінку моливи.


NO PUBLIC LITURGIES UNTIL FURTHER NOTICE

УСІ ПУБЛИЧНІ БОГОСЛУЖБИ В НАШІЙ ЄПАРХІЇ Є НЕГАЙНО ВІДКЛИКАНІ – детальніше

For more details on our parish response to the pandemic please click here – where you will find the following information:

Visit our Prayer Page to watch Divine Liturgy online, listen to homilies and the Lenten Mission etc.


Liturgical Schedule for Lent and Easter

 • Lenten Mission – listen online on March 30, 2020 at 7:00 p.m.
 • Information for all other Lenten and Easter Services will be provided closer to the actual date.
 • Parish Sviacheny has been postponed.

Ukrainian Canadian Care Centre
• All public Liturgical services are cancelled until further notice.


Літургійний розпорядок

 • Великопосна парафіяльна місія англійською мовою – слухайте онлайн 30 березня 2020 року о 7:00 вечора.
 • Інформація про всі інші Велико Посні та Великодні Богослуження буде подане ближче до дати.
 • Парафіяльне Свячене відкликано.

Піклувальний Дім
• Усі богослуженняо скасовані до подальшого повідомлення


Please consider making a donation online by clicking on this button. Thank you.Clergy

Pastor:

 • Rt. Rev. John Tataryn

Associates:

 • Rev. Ivan Palisa
 • Rev. Peter Shumelda
 • Rev. Bohdan Swystun

Protodeacon:

 • Rev. Nestor Yurchuk

Deacons:

 • Rev. Michael Melnyk
 • Rev. Eugene Doroniuk

​Sub-Deacons:

 • Rev . Gerry Andrenacci
 • Rev. Greg Dutkiewicz
 • Rev. Myron Dyczok
 • Rev. Shawn Goldman
 • Rev. Mark Stoiko

Become a Member

If you regard St. Demetrius as your parish, then you should become an official member by filling out a registration form. There are no registration fees. Here are some reasons to register: If you need any administrative assistance membership saves you time; you may join any parish or the parish council; you will receive our parish calendar free of cost and other mail-outs we do during the year. Also, you will be given a set of donation envelopes so that any donations you make will qualify for an income tax receipt.